Palleter og depalleter med mixede størrelser af sække eller kasser

SmartPack-Nordic er udviklet af os i Robot Nordic. Med SmartPack-Nordic software fuldautomatiseres palletering og depalletering.

SmartPack-Nordic kan indstille palletering eller depalletering til at mixpalletere. Virksomhedens effektivitet øges dermed, og der kan spares paller da flere kartonstørrelser mixpalleteres på en palle. SmartPack-Nordic virker til alle robotter.

Med SmartPack-Nordic undgår virksomheden tabt tid til programmering, da SmartPack-Nordic hurtigt og let indstilles til at palletere flere kartonstørrelser på samme palle.

Med SmartPack-Nordic effektiviseres produktionen og jeres ressourcer vil blive udnyttet mere optimalt.

Den mest besparende eller optimale emballage udvælges, da SmartPack-Nordic på enkelt vis tillader jer at skifte mellem forskellige kartoner helt uden avanceret programmering. Herved sparer virksomheden tid og sikrer en stabil og effektiv drift.

Effektivt pakkemønster og mixpalletering giver virksomeheder mulighed for at fylde pallerne optimalt og dermed mindske transport af halvtomme paller.

Fleksibel palletering gør virkomhederne i stand til at bedre tilpasse den mest optimale emballagestørrelse. Ved at udvælge den helt korrekte emballagestørrelse kan virksomheden mindske overforbrug af emballage og dermed mindske klimaaftryk.

Med få klik og uden programmering styrer virksomheden selv præferencer for palle- og kassestørrelse og softwaren sikrer at palleteringsrobotten pakker i det mest effektive mønster.

Fleksibilitet  er især vigtigt da omstillinger i produktion som nye kassestørrelser eller andet har førhen har betydet stop i palleteringen og dermed været en flaskehals for resten af produktionen. Dette har været tilfældet fordi ændringer har påkrævet langvarig programmering hvilket har medført driftsstop. 

SmartPack – Nordic kan forbindes til alle robottyper, og er derfor enkelt at implementere med jeres automationsløsning uanset om virksomheden allerede har robotter til end of line eller ønsker en hel ny løsning. Det mener vi skaber fleksibilitet og sparer jer kroner og ører. 

Uanset virksomhedens niveau af automatisering mener vi, at SmartPack – Nordic vil skabe værdi for virksomheden ved at øge brugervenlighed og fleksibelt i end of line som i høj grad forbedrer jeres driftsikkerhed og effektivitet.

Her finder du den simple og brugervenlige vejledning til vores SmartPack software: 

Manual SmartPack – Nordic

Fleksibel produktionslinje

Vi har udviklet SmartPack-Nordic for at tilbyde industrien en fleksibel og brugervenlig løsning til at indstille palletering og depalletering. Vi oplevede at industrielle kunder havde svært ved indstille palleteringen ved ændringer i produktionslinjen. Dette medførte tabt tid og store omkostninger for at få hjælp udefra til at omprogrammere eksempelvis nye kassestørrelser. Med SmartPack-Nordic indstilles palletering eller depalletering med ganske få klik. Virksomheden opnår dermed at effektivisere og forbedre ergonomi for medarbejdere alt i mens de sikrer fleksibilitet i end of line. 

Sådan virker palletering med SmartPack-Nordic

Med få klik og uden programmering styrer virksomheden selv præferencer for palle- og kassestørrelse og softwaren sikrer at palleteringsrobotten pakker i det mest effektive mønster.

Previous slide
Next slide

Depalletering med SmartPack-Nordic

Effektiv, fleksibel og sikker depalletering er vigtigt at integrere især hvis depalleteringen er et af de første led i virksomhedens produktionslinje, eksempelvis ved sækketømning eller ompakning som leverer til et procesanlæg.

Med SmartPack-Nordic kan automatisk depalletering planlægges ned til mindste detalje i et interaktivt og brugervenligt  3D app layout.

 

Sådan indstilles depalletering med SmartPack-Nordic

Vælg blot en ny eller eksisterende template. Ved en ny template placeres emner ved hjælp af drag and drop. Hvert produkt såsom kasse eller sæk kan justeres alt efter vægt og volume. I SmartPack-Nordic kan der yderligere udvælges et bestemt gribepunkt på hvert enkelt emne hvis tyngdepunkt på varen er unikt.

Previous slide
Next slide

SmartPack-Nordic 7 axes palleterings kit sæt indeholder:

  • 1 stk. Flytbart Modul med pallefang til 2 paller.
  • 1 stk. Holder til Teach Pendant eller PLC.
  • 4 stk. Palle sensorer.
  • 1 stk. Standard aktuator med mulighed for palletering op til 2000 mm.
  • 1 stk. Elektrisk vakuum griber.
  • 1 stk. Elskab.
  • 2 stk. Trykknap panel (start, Stop, Pause).
  • 1 stk. Kabel beskyttelses kit.

SmartPack-Nordic implementeret

Se en live action video af vores unikke software implementeret på en pakkelinje hos een af vores kunder.